پرسپولیس نیوز : نگاهی می اندازیم به نیم صفحه اول روزنامه پیروزی چاپ فردا پنجشنبه بیست شهریور از طریق سایت خبری پرسپولیس :

 

 

 

 

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)