پرسپولیس نیوز : گل چهارمین صعود ایران به جام جهانی توسط رضا قوچان نژاد را از اینجا دانلود:

 

 

 

قوچان نژاد: دانلود

 

برای ثبت نظرات خود بدون نیاز به تایید عضو کانال تلگرام پرسپولیس نیوز شوید(کلیک کنید)