پرسپولیس نیوز : آخرین ساعات اسفند سال ۹۴ را سپری می کنیم و کمتر از سه ساعت دیگر سال هزار و سیصد و نود و پنج تحویل می شود.

سال ۹۴ با خوبی های کمش که برد دربی برگشت و نباختن دربی در دقیقه نود و شش بود و بدی های بی شمارش که از دست دادن دو کاپیتان پرسپولیس هادی نوروزی و همایون بهزادی مهم ترین هایش بود به پایان رسید با این امید که ۹۵ روی خوشی به ما نشان بدهد و حال و هوایمان را عوض کند.

در تمام روزهای این سال هم با پرسپولیس نیوز همراه شما بودیم تا خودتان را در کنار تیم محبوبتان احساس کنید.

۹۵ یادآور خاطره زیبای گل تاریخی دقیقه ۹۵ و ثانیه ۴۵ سپهر حیدری به سپاهان و قهرمانی پرسپولیس است. امیدواریم با همت و همدلی همه پرسپولیسی ها لیگ پانزدهم هم در سال ۹۵ به قهرمانی پرسپولیس منجر شود.

نوروزتان مبارک ، سبز و سرخ باشید!