گزارش تصویری
گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۴ تیر پرسپولیس ۰۴ تیر ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۴

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۴ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲ تیر پرسپولیس ۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۲:۴۱

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین دوشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس  ۳-۱ شهر خودرو ۰۱ تیر ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۴

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۳-۱ شهر خودرو

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه امروز پرسپولیس و شهر خودرو با برتری سرخپوشان در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۳۱ خرداد پرسپولیس ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۹

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۳۱ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۳۰ خرداد پرسپولیس ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۱

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۳۰ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۹ خرداد پرسپولیس ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲:۱۲

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۹ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۳-۰ خوشه طلایی ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۹

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۳-۰ خوشه طلایی

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه امروز پرسپولیس و خوشه طلایی با برتری سرخپوشان در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲۶ خرداد پرسپولیس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۶

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲۶ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲۵ خرداد پرسپولیس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۶

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲۵ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۴ خرداد پرسپولیس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲:۰۴

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۴ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۲ خرداد پرسپولیس ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱:۴۴

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۲ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس – گل گهر ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۸

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس – گل گهر

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه امروز پرسپولیس و گل گهر با برتری سرخپوشان در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۰ خرداد پرسپولیس ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۹

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۰ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۹ خرداد پرسپولیس ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۷

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۹ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۸ خرداد پرسپولیس ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۷

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۸ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس – سایپا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۵

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس – سایپا

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه امروز پرسپولیس و سایپا با تساوی بدون گل دو تیم:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۵ خرداد پرسپولیس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۵:۳۴

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۵ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۴ خرداد پرسپولیس ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۹

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۴ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۲ خرداد پرسپولیس ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۴

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۲ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۱ خرداد پرسپولیس ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۸

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۱ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۱۰ خرداد پرسپولیس ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۹

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۱۰ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۸ خرداد پرسپولیس ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۸ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی: