گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۳۰ دی پرسپولیس ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۳۰ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۳۰ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۵ دی پرسپولیس ۲۵ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۲۳:۰۲

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۵ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲۵ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: بازی رفت، استقلال ۲-۲ پرسپولیس ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۴۳:۲۰

گزارش تصویری: بازی رفت، استقلال ۲-۲ پرسپولیس

مجموعه عکس های مسابقه رفت پرسپولیس و استقلال در لیگ بیستم با تساوی دو تیم در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دربی ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۱۵:۱۷

گزارش تصویری: آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دربی

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۲۱ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۰ دی پرسپولیس ۲۰ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۴۰:۱۸

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۰ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۲۰ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۸ دی پرسپولیس ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۰۳:۲۸

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۸ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۱۸ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۷ دی پرسپولیس ۱۷ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۳۷:۳۶

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۷ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۱۷ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: بازی رفت، پرسپولیس ۰-۰ سپاهان ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۸:۴۵:۱۵

گزارش تصویری: بازی رفت، پرسپولیس ۰-۰ سپاهان

مجموعه عکس های مسابقه رفت پرسپولیس و سپاهان در لیگ بیستم با تساوی دو تیم در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۵ دی پرسپولیس ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۸:۱۲:۳۲

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۵ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۱۵ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۴ دی پرسپولیس ۱۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۳۸:۵۶

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۴ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۱۴ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۱۲ دی پرسپولیس ۱۲ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۰۱:۳۵

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۱۲ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۱۲ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: بازی رفت، پرسپولیس ۱-۱ ذوب آهن ۱۱ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۰۳:۵۴

گزارش تصویری: بازی رفت، پرسپولیس ۱-۱ ذوب آهن

مجموعه عکس های مسابقه پرسپولیس و ذوب آهن در لیگ بیستم با تساوی دو تیم در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۰ دی پرسپولیس ۱۰ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۱۷:۳۴

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۰ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۱۰ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۹ دی پرسپولیس ۰۹ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۲۴:۱۰

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۹ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۹ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۸ دی پرسپولیس ۰۸ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۰۳:۴۹

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۸ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۸ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۷ دی پرسپولیس ۰۷ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۳:۲۸

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۷ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۷ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین  ریکاوری شنبه ۶ دی پرسپولیس ۰۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۲۶:۰۸

گزارش تصویری: تمرین ریکاوری شنبه ۶ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین ریکاوری امروز شنبه ۶ دی پرسپولیس پس از بازی با نساجی:

گزارش تصویری: بازی رفت نساجی ۱-۱ پرسپولیس ۰۵ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۴۶:۰۶

گزارش تصویری: بازی رفت نساجی ۱-۱ پرسپولیس

مجموعه عکس های مسابقه رفت نساجی و پرسپولیس در لیگ بیستم با تساوی در ورزشگاه وطنی قائمشهر

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۴ دی پرسپولیس در ساری ۰۴ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۰۴:۴۹

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۴ دی پرسپولیس در ساری

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۴ دی پرسپولیس در چمن مصنوعی شهر ساری:

گزارش تصویری: کاروان پرسپولیس به ساری رسید ۰۴ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۳۴:۵۸

گزارش تصویری: کاروان پرسپولیس به ساری رسید

هواپیمای حامل اعضای کاروان پرسپولیس برای بازی مقابل نساجی و سفر به قائمشهر صبح امروز فرودگاه مهرآباد را به مقصد فرودگاه ساری ترک کرد و ساعت ۱۱ به فرودگاه ساری رسید. گزارش تصویری از سفر کاروان پرسپولیس به ساری:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۳ دی پرسپولیس ۰۳ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۴۹:۴۷

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۳ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۳ پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲ دی پرسپولیس ۰۲ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۱۲:۲۴

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۲ پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱ دی پرسپولیس ۰۱ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۴۹:۳۶

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۱ پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: بازی فینال پرسپولیس ۱-۲ اولسان هیوندای ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۹:۱۳:۴۱

گزارش تصویری: بازی فینال پرسپولیس ۱-۲ اولسان هیوندای

مجموعه عکس های مسابقه پرسپولیس و اولسان هیوندی در فینال لیگ قهرمانان آسیا برتری تیم کره ای در ورزشگاه الجنوب دوحه

گزارش تصویری: آخرین تمرین پرسپولیس پیش از فینال جمعه ۲۸ آذر ۲۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۶:۵۳:۳۴

گزارش تصویری: آخرین تمرین پرسپولیس پیش از فینال جمعه ۲۸ آذر

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۲۸ آذر پرسپولیس در قطر آخرین تمرین پیش از فینال لیگ قهرمانان آسیا:

تصاویر دیدنی از ماکت های هواداران پرسپولیس در ورزشگاه فینال ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ۱۸:۴۵:۲۳

تصاویر دیدنی از ماکت های هواداران پرسپولیس در ورزشگاه فینال

ماکت هواداران پرسپولیس در استادیوم الجنوب در حال نصب است تا در دیدار فینال مقابل اولسان هیوندای کره جنوبی، رنگ قرمز روی سکوها خودنمایی کند.