گزارش تصویری
گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۰ فروردین پرسپولیس ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۸

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۰ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۲۰ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پرسپولیس ۲-۰ نساجی ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۷

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پرسپولیس ۲-۰ نساجی

مجموعه عکس های مسابقه برگشت پرسپولیس و نساجی در لیگ بیستم با برتری سرخپوشان در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۸ فروردین پرسپولیس ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۸

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۸ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۱۸ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۱۷ فروردین پرسپولیس ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۶

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۱۷ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۱۷ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۶ فروردین پرسپولیس ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۲

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۶ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۱۶ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پدیده ۱-۱ پرسپولیس ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۰

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پدیده ۱-۱ پرسپولیس

مجموعه عکس های مسابقه برگشت پدیده و پرسپولیس با تساوی دو تیم در ورزشگاه امام رضا مشهد:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۲ فروردین پرسپولیس ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۰:۵۱

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۲ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۱۲ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۱ فروردین پرسپولیس ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۶

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۱ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۱۱ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه ایران ۳-۰ سوریه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۹

گزارش تصویری: مسابقه ایران ۳-۰ سوریه

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه ایران و سوریه در ورزشگاه آزادی با برتری ملی پوشان ایران:

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۱-۰ سایپا ۰۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۰

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۱-۰ سایپا

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه پرسپولیس و سایپا با برتری سرخپوشان در ورزشگاه دستگردی:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۸ فروردین پرسپولیس ۰۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۴

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۸ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۸ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۷ فروردین پرسپولیس ۰۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۹

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۷ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۷ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۶ فروردین پرسپولیس ۰۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۲

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۶ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۶ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۵ فروردین پرسپولیس ۰۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۱

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۵ فروردین پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۵ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: اولین تمرین پرسپولیس در ۱۴۰۰ ۰۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۹

گزارش تصویری: اولین تمرین پرسپولیس در ۱۴۰۰

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۴ فروردین پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پرسپولیس ۲-۱ نفت مسجدسلیمان ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۱

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پرسپولیس ۲-۱ نفت مسجدسلیمان

مجموعه عکس های مسابقه پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان در هفته هجدهم لیگ برتر با برتری پرسپولیس در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۲۶ اسفند پرسپولیس با حضور فرجی ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۰

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۲۶ اسفند پرسپولیس با حضور فرجی

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۲۷ اسفند پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۶ اسفند پرسپولیس ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۷

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۶ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۲۶ اسفند پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲۵ اسفند پرسپولیس ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۱

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲۵ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۲۵ اسفند پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۳ اسفند پرسپولیس ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۵

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۳ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۲۳ اسفند پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه مس نوین کرمان ۰-۳ پرسپولیس ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶

گزارش تصویری: مسابقه مس نوین کرمان ۰-۳ پرسپولیس

مجموعه عکس های مسابقه یک شانزدهم نهایی جام حذفی بین مس نوین کرمان و پرسپولیس با برتری پرسپولیس در ورزشگاه باهنر کرمان:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۱ اسفند پرسپولیس ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۱

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۱ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۲۱ اسفند پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی: