گزارش تصویری
گزارش تصویری : باخت در سرزمین تنگستان ۲۶ دی ۱۳۸۸ - ۱۶:۰۱

گزارش تصویری : باخت در سرزمین تنگستان

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش باخت پرسپولیس به دلیران تنگستان به روایت عکس ( بهمراه حواشی )

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

گزارش تصویری حاشیه ورود به بوشهر و تمرین امروز در بوشهر ۲۵ دی ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۴

گزارش تصویری حاشیه ورود به بوشهر و تمرین امروز در بوشهر

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش حواشی حضور پرسپولیس در بوشهر وتمرین امروز به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید….

 

گزارش تصویری تمرین ۲۳ دی ماه ۲۳ دی ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۰

گزارش تصویری تمرین ۲۳ دی ماه

 

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تمرین امروز پرسپولیس در حضور کاشانی و محرمی به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

گزارش تصویری تمرین ۲۲ دی ۲۲ دی ۱۳۸۸ - ۱۵:۴۸

گزارش تصویری تمرین ۲۲ دی

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تمرین پرسپولیس در روز سه شنبه به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

گزارش تمرین پرسپولیس در ۲۰ دی ۲۰ دی ۱۳۸۸ - ۱۴:۱۶

گزارش تمرین پرسپولیس در ۲۰ دی

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تمرین امروز ۲۰ دی پرسپولیس  به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

گزارش تصویری : پرسپولیس یک – ذوب آهن یک + حواشی ۱۹ دی ۱۳۸۸ - ۱۵:۰۶

گزارش تصویری : پرسپولیس یک – ذوب آهن یک + حواشی

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تساوی پرسپولیس مقابل ذوب آهن به روایت عکس (به همراه حواشی)

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

گزارش تصویری ۱۷ دی ماه ۱۷ دی ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۱

گزارش تصویری ۱۷ دی ماه

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تمرین امروز ۱۷ دی پرسپولیس به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

گزارش تصویری تمرین ۱۶ دی پرسپولیس ۱۶ دی ۱۳۸۸ - ۱۴:۴۲

گزارش تصویری تمرین ۱۶ دی پرسپولیس

مرجع خبری پرسپولیس: در تمرین امروز تیم پرسپولیس علی دایی پابه توپ شد و بگومگوهایی بین بازیکنان به وجود آمد.


گزارش این تمرین به روایت عکس ،

روی ادامه مطلب کلیک کنید..

گزارش تصویری : تمرین در روز ۱۵ دی ۱۵ دی ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۶

گزارش تصویری : تمرین در روز ۱۵ دی

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تمرین امروز سه شنبه پرسپولیس به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

گزارش تصویری : الریان قطر ۱ – ۱ پرسپولیس ۱۳ دی ۱۳۸۸ - ۱۶:۲۳

گزارش تصویری : الریان قطر ۱ – ۱ پرسپولیس

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش بازی پرسپولیس مقابل الریان قطر به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید….

 

گزارش تصویری : تمرین ۱۲ دی + حواشی اردو ۱۲ دی ۱۳۸۸ - ۱۵:۰۶

گزارش تصویری : تمرین ۱۲ دی + حواشی اردو

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش حواشی اردوی پرسپولیس بهمراه تمرین امروز شنبه به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

گزارش تصویری : پرسپولیس  و حتا  + تمرین روز یازدهم دی ۱۱ دی ۱۳۸۸ - ۹:۳۴

گزارش تصویری : پرسپولیس و حتا + تمرین روز یازدهم دی

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش بازی پرسپولیس – حتا بهمراه  تمرین امروز جمعه به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

گزارش تصویری : تمرین روز دوم در دبی ۰۹ دی ۱۳۸۸ - ۱۵:۱۲

گزارش تصویری : تمرین روز دوم در دبی

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش روز دوم تمرین در باشگاه ایرانیان دبی به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

گزارش تصویری : اولین تمرین در دبی ۰۸ دی ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۶

گزارش تصویری : اولین تمرین در دبی

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش اولین تمرین پرسپولیس در دبی به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید….

 

گزارش تصویری : سفر پرسپولیس به دبی ۰۸ دی ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۰

گزارش تصویری : سفر پرسپولیس به دبی

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش حضور پرسپولیس در دبی جهت اردوی تدارکاتی به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

گزارش تصویری : نشست خبری باشگاه + تمرین با دایی ۰۷ دی ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۶

گزارش تصویری : نشست خبری باشگاه + تمرین با دایی

مرجع خبری پرسپولیس : تمرین پرسپولیس با حضور دایی و نشست خبری باشگاه در قالب عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

گزارش تصویری : پرسپولیس یک – صبا یک ۰۲ دی ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۹

گزارش تصویری : پرسپولیس یک – صبا یک

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تساوی پرسپولیس مقابل صبا به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

گزارش تصویری : تمرین در روز بیست و هشتم ۲۸ آذر ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۲

گزارش تصویری : تمرین در روز بیست و هشتم

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تمرین پرسپولیس پس از برد مقابل پاس به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید….

گزارش تصویری : برتری مقابل پاس ۲۷ آذر ۱۳۸۸ - ۱۴:۴۹

گزارش تصویری : برتری مقابل پاس

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش بازی پرسپولیس – پاس به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

گزارش تصویری : پرسپولیس در اردو ۲۷ آذر ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۴

گزارش تصویری : پرسپولیس در اردو

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش اردوی پرسپولیس در هتل لاله قبل از بازی با پاس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

گزارش تصویری تمرین روز بیست و سوم ۲۳ آذر ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۴

گزارش تصویری تمرین روز بیست و سوم

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تمرین روز بیست و سوم آذر در قالب عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید…

 

گزارش تصویری : تمرین پس از باخت ۲۰ آذر ۱۳۸۸ - ۱۵:۱۵

گزارش تصویری : تمرین پس از باخت

 

مرجع خبری پرسپولیس : گزارش تمرین امروز جمعه پرسپولیس به روایت عکس

روی ادامه مطلب کلیک کنید….