گزارش تصویری
گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲ بهمن پرسپولیس ۰۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲ بهمن پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲ بهمن پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۳۰ دی پرسپولیس ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۳۰ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۳۰ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: بازی رفت پرسپولیس ۲-۱ فولاد ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۸

گزارش تصویری: بازی رفت پرسپولیس ۲-۱ فولاد

مجموعه عکس های مسابقه رفت پرسپولیس و فولاد در لیگ بیستم با برتری سرخپوشان در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۷ دی پرسپولیس ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۶

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۷ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز شنبه ۲۷ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۶ دی پرسپولیس ۲۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۳

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۶ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۲۶ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۵ دی پرسپولیس ۲۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۳

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۵ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲۵ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: بازی رفت، استقلال ۲-۲ پرسپولیس ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۳

گزارش تصویری: بازی رفت، استقلال ۲-۲ پرسپولیس

مجموعه عکس های مسابقه رفت پرسپولیس و استقلال در لیگ بیستم با تساوی دو تیم در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دربی ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۵

گزارش تصویری: آخرین تمرین پرسپولیس پیش از دربی

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۲۱ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۰ دی پرسپولیس ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۰

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۰ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۲۰ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۸ دی پرسپولیس ۱۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۳

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۸ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۱۸ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۷ دی پرسپولیس ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۷

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۷ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز ۱۷ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: بازی رفت، پرسپولیس ۰-۰ سپاهان ۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۵

گزارش تصویری: بازی رفت، پرسپولیس ۰-۰ سپاهان

مجموعه عکس های مسابقه رفت پرسپولیس و سپاهان در لیگ بیستم با تساوی دو تیم در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۵ دی پرسپولیس ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۵ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۱۵ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۴ دی پرسپولیس ۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۴ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۱۴ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۱۲ دی پرسپولیس ۱۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۱

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۱۲ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۱۲ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: بازی رفت، پرسپولیس ۱-۱ ذوب آهن ۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۳

گزارش تصویری: بازی رفت، پرسپولیس ۱-۱ ذوب آهن

مجموعه عکس های مسابقه پرسپولیس و ذوب آهن در لیگ بیستم با تساوی دو تیم در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۰ دی پرسپولیس ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۷

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۰ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۱۰ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۹ دی پرسپولیس ۰۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۴

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۹ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۹ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۸ دی پرسپولیس ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۳

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۸ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۸ دی پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۷ دی پرسپولیس ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۷ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۷ دی پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین  ریکاوری شنبه ۶ دی پرسپولیس ۰۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۶

گزارش تصویری: تمرین ریکاوری شنبه ۶ دی پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین ریکاوری امروز شنبه ۶ دی پرسپولیس پس از بازی با نساجی:

گزارش تصویری: بازی رفت نساجی ۱-۱ پرسپولیس ۰۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۶

گزارش تصویری: بازی رفت نساجی ۱-۱ پرسپولیس

مجموعه عکس های مسابقه رفت نساجی و پرسپولیس در لیگ بیستم با تساوی در ورزشگاه وطنی قائمشهر

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۴ دی پرسپولیس در ساری ۰۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۴

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۴ دی پرسپولیس در ساری

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۴ دی پرسپولیس در چمن مصنوعی شهر ساری: