گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۲ آذر پرسپولیس ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۲ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۱۲ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری
گزارش تصویری: مسابقه برگشت ماشین سازی ۰-۱ پرسولیس ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۳:۰۴:۰۶

گزارش تصویری: مسابقه برگشت ماشین سازی ۰-۱ پرسولیس

مجموعه عکس های مسابقه برگشت پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ نوزدهم با برتری سرخپوشان در ورزشگاه بنیان دیزل:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۸ تیر پرسپولیس ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ۲۱:۴۹:۰۷

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۸ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۱۷ تیر پرسپولیس ۱۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۱:۳۷:۳۰

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۱۷ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۱۷ تیر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پرسولیس ۱-۰ شاهین ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵:۲۷

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پرسولیس ۱-۰ شاهین

مجموعه عکس های مسابقه برگشت پرسپولیس و شاهین در لیگ نوزدهم با برتری سرخپوشان در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۱۳ تیر پرسپولیس ۱۳ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۹:۵۱

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۱۳ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۲ تیر پرسپولیس ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۸:۱۱:۳۹

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۲ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۱ تیر پرسپولیس ۱۲ تیر ۱۳۹۹ ۰۰:۳۱:۲۸

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۱ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین چهارشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۹ تیر پرسپولیس ۰۹ تیر ۱۳۹۹ ۲۳:۲۷:۳۹

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۹ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پیکان ۱-۳ پرسپولیس ۰۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۰:۵۰:۵۷

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پیکان ۱-۳ پرسپولیس

مجموعه عکس های مسابقه برگشت پرسپولیس و پیکان در لیگ نوزدهم با برتری سرخپوشان در ورزشگاه شهر قدس:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۶ تیر پرسپولیس ۰۶ تیر ۱۳۹۹ ۲۲:۱۸:۵۹

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۶ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۵ تیر پرسپولیس ۰۵ تیر ۱۳۹۹ ۲۲:۲۸:۵۵

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۵ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۴ تیر پرسپولیس ۰۴ تیر ۱۳۹۹ ۲۱:۰۴:۳۴

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۴ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲ تیر پرسپولیس ۰۳ تیر ۱۳۹۹ ۰۲:۴۱:۵۴

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲ تیر پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین دوشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس  ۳-۱ شهر خودرو ۰۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۰:۴۴:۵۶

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۳-۱ شهر خودرو

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه امروز پرسپولیس و شهر خودرو با برتری سرخپوشان در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۳۱ خرداد پرسپولیس ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۰۹:۳۸

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۳۱ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۳۰ خرداد پرسپولیس ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳:۴۱:۴۲

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۳۰ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۹ خرداد پرسپولیس ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ ۰۲:۱۲:۰۹

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۹ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۳-۰ خوشه طلایی ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۵۹:۵۰

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس ۳-۰ خوشه طلایی

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه امروز پرسپولیس و خوشه طلایی با برتری سرخپوشان در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲۶ خرداد پرسپولیس ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۱۶:۱۸

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۲۶ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲۵ خرداد پرسپولیس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳:۵۶:۲۸

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲۵ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۴ خرداد پرسپولیس ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۰۲:۰۴:۰۸

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۲۴ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۲ خرداد پرسپولیس ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۴۴:۳۷

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۲ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس – گل گهر ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۰۸:۱۰

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس – گل گهر

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه امروز پرسپولیس و گل گهر با برتری سرخپوشان در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۰ خرداد پرسپولیس ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۱۹:۴۸

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۰ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۹ خرداد پرسپولیس ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۰۷:۱۲

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۹ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۸ خرداد پرسپولیس ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳:۲۷:۳۱

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۸ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس – سایپا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۵:۳۹

گزارش تصویری: مسابقه دوستانه پرسپولیس – سایپا

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه امروز پرسپولیس و سایپا با تساوی بدون گل دو تیم:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۵ خرداد پرسپولیس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۵:۳۴:۱۹

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۵ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی: