گزارش تصویری
گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۱ آذر پرسپولیس ۲۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۶

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۱ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۲۱ آذر پرسپولیس در زمین کمپ تیم‌های ملی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۰ آذر پرسپولیس ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۲

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۰ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲۰ آذر پرسپولیس در زمین کمپ تیم‌های ملی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۹ آذر پرسپولیس ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۷

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۹ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۱۹ آذر پرسپولیس در زمین کمپ تیم‌های ملی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۱۸ آذر پرسپولیس ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۱۸ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر پرسپولیس در زمین کمپ تیم‌های ملی:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۶ آذر پرسپولیس ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۷

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۶ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۱۶ آذر پرسپولیس در زمین شماره ۲ کمپ تیم‌های ملی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۱۵ آذر پرسپولیس ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۸

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۱۵ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز شنبه ۱۵ آذر پرسپولیس در زمین شماره ۲ کمپ تیم‌های ملی:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۱۴ آذر پرسپولیس ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۹

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۱۴ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۱۴ آذر پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۳ آذر پرسپولیس ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۳ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۱۳ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: بازی دوستانه ذخیره های پرسپولیس ۲-۰ ویستا توربین ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵

گزارش تصویری: بازی دوستانه ذخیره های پرسپولیس ۲-۰ ویستا توربین

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه پرسپولیس و ویستا توربین با برتری شاگردان یحیی گل محمدی

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم پرسپولیس ۳-۰ شهرخودرو ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۱

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم پرسپولیس ۳-۰ شهرخودرو

مجموعه عکس های مسابقه پرسپولیس و شهرخودرو در هفته چهارم لیگ برتر با برتری سرخپوشان در ورزشگاه آزادی

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۹ آذر پرسپولیس ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۹ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۹ آذر پرسپولیس در هوای بارانی ورزشگاه درفشی فر:

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم نفت مسجدسلیمان ۰-۰ پرسپولیس ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۲

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم نفت مسجدسلیمان ۰-۰ پرسپولیس

مجموعه عکس های مسابقه نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس و در هفته سوم لیگ برتر با تساوی دو تیم در ورزشگاه شهید بهنام محمدی

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۵ آذر پرسپولیس ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۸

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۵ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۵ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۴ آذر پرسپولیس ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۵

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۴ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۴ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۳ آذر پرسپولیس ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۷

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۳ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۳ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید درفشی فر:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲ آذر پرسپولیس ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۱

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۲ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید درفشی فر:

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم پرسپولیس ۱-۰ نفت آبادان ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۳

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم پرسپولیس ۱-۰ نفت آبادان

مجموعه عکس های مسابقه پرسپولیس و نفت آبادان در هفته دوم لیگ برتر با برتری سرخپوشان در ورزشگاه آزادی

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۳۰ آبان پرسپولیس ۳۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۱

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۳۰ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۳۰ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۹ آبان پرسپولیس ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۷

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۹ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲۹ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۲۸ آبان پرسپولیس با حضور مهدی خانی ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۹

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۲۸ آبان پرسپولیس با حضور مهدی خانی

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۲۸ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۷ آبان پرسپولیس ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۲

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۷ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲۵ آبان پرسپولیس ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۷

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲۵ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۲۵ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی: