گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۲ آذر پرسپولیس ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۴

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۲ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۱۲ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری
گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۴ خرداد پرسپولیس ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۳۹:۴۵

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۴ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۲ خرداد پرسپولیس ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۵۴:۱۸

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۲ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۱ خرداد پرسپولیس ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۴۸:۴۵

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۱۱ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۱۰ خرداد پرسپولیس ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۴۹:۴۲

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۱۰ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۸ خرداد پرسپولیس ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۵۳:۰۳

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۸ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۷ خرداد پرسپولیس ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۱۷:۵۷

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۷ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین چهارشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۶ خرداد پرسپولیس ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳:۴۱:۵۵

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۶ خرداد پرسپولیس

مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۵ خرداد پرسپولیس ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۰:۳۰:۵۸

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۵ خرداد پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین دوشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: آزمایش کرونا بازیکنان پرسپولیس ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸:۳۳:۵۱

گزارش تصویری: آزمایش کرونا بازیکنان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تست کرونای اعضای تیم پرسپولیس امروز در ورزشگاه درفشی فر:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۳ اسفند پرسپولیس ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۲۴:۳۳

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۳ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۲ اسفند پرسپولیس ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰:۰۴:۱۱

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۲ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین پنجشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۲۱ اسفند پرسپولیس ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ۰۱:۰۴:۳۵

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۲۱ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین چهارشنبه پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۵ اسفند پرسپولیس ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۲۲:۲۰

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۵ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۴ اسفند پرسپولیس ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۵۹:۲۷

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۴ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۲ اسفند پرسپولیس ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۸:۰۴:۲۰

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۲ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پرسپولیس ۳-۱ شهرخودرو ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰:۵۲:۳۹

گزارش تصویری: مسابقه برگشت پرسپولیس ۳-۱ شهرخودرو

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های مسابقه برگشت پرسپولیس و شهرخوردو در لیگ نوزدهم با برتری سرخپوشان در ورزشگاه آزادی:

گزارش تصویری: اردوی پرسپولیس پیش از بازی شهر خودرو ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ۰۰:۲۰:۵۷

گزارش تصویری: اردوی پرسپولیس پیش از بازی شهر خودرو

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های اردوی بازیکنان پرسپولیس شب قبل از بازی برگشت با شهر خودرو با حضور انصاری فرد مدیرعامل باشگاه:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۷ اسفند پرسپولیس ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰:۰۵:۱۷

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۷ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های آخرین تمرین پرسپولیس پیش از بازی شهر خودرو در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۵ اسفند پرسپولیس ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۰۲:۱۶

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۵ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۵ اسفند بهمن پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۳ اسفند پرسپولیس ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰:۴۷

گزارش تصویری: تمرین شنبه ۳ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز شنبه ۳ اسفند بهمن پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲ اسفند پرسپولیس ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹:۵۶:۰۷

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۲ اسفند بهمن پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین ریکاوری پنجشنبه ۱ اسفند پرسپولیس ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۷:۳۴:۵۴

گزارش تصویری: تمرین ریکاوری پنجشنبه ۱ اسفند پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۱ اسفند پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین ریکاوری چهارشنبه ۳۰ بهمن پرسپولیس ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۵۲:۳۴

گزارش تصویری: تمرین ریکاوری چهارشنبه ۳۰ بهمن پرسپولیس

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین ریکاوری امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن پرسپولیس پس از بازی با شارجه:

گزارش تصویری: مسابقه رفت الشارجه ۲-۲ پرسپولیس ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ۲۳:۳۰:۲۶

گزارش تصویری: مسابقه رفت الشارجه ۲-۲ پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های مسابقه رفت الشارجه و پرسپولیس با تساوی دو تیم در ورزشگاه شارجه:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲۷ آبان پرسپولیس در شارجه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۲۰:۴۷:۰۷

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲۷ آبان پرسپولیس در شارجه

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۲۷ بهمن پرسپولیس پیش از بازی با شارجه:

گزارش تصویری: تمرین صبح شنبه ۲۶ آبان پرسپولیس در دبی ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۵۷:۱۷

گزارش تصویری: تمرین صبح شنبه ۲۶ آبان پرسپولیس در دبی

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز صبح شنبه ۲۶ بهمن پرسپولیس در دبی پیش از بازی با شارجه:

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۵ آبان پرسپولیس در امارات ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ۲۰:۱۰:۰۶

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۵ آبان پرسپولیس در امارات

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۲۵ بهمن پرسپولیس در امارات پیش از بازی با شارجه:

گزارش تصویری: مسابقه تدارکاتی پرسپولیس ۸-۰ الشحانیه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۰۱:۵۷

گزارش تصویری: مسابقه تدارکاتی پرسپولیس ۸-۰ الشحانیه

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های مسابقه دوستانه پرسپولیس و الشحانیه با برتری شاگردان گل محمدی در ورزشگاه السد قطر: