گزارش تصویری
گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم پرسپولیس ۳-۰ شهرخودرو ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۱

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم پرسپولیس ۳-۰ شهرخودرو

مجموعه عکس های مسابقه پرسپولیس و شهرخودرو در هفته چهارم لیگ برتر با برتری سرخپوشان در ورزشگاه آزادی

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۹ آذر پرسپولیس ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۹ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۹ آذر پرسپولیس در هوای بارانی ورزشگاه درفشی فر:

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم نفت مسجدسلیمان ۰-۰ پرسپولیس ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۲

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم نفت مسجدسلیمان ۰-۰ پرسپولیس

مجموعه عکس های مسابقه نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس و در هفته سوم لیگ برتر با تساوی دو تیم در ورزشگاه شهید بهنام محمدی

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۵ آذر پرسپولیس ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۸

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۵ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۵ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۴ آذر پرسپولیس ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۵

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۴ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۴ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۳ آذر پرسپولیس ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۷

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۳ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۳ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید درفشی فر:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲ آذر پرسپولیس ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۱

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲ آذر پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۲ آذر پرسپولیس در ورزشگاه شهید درفشی فر:

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم پرسپولیس ۱-۰ نفت آبادان ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۳

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم پرسپولیس ۱-۰ نفت آبادان

مجموعه عکس های مسابقه پرسپولیس و نفت آبادان در هفته دوم لیگ برتر با برتری سرخپوشان در ورزشگاه آزادی

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۳۰ آبان پرسپولیس ۳۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۱

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۳۰ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۳۰ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۹ آبان پرسپولیس ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۷

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۹ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲۹ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۲۸ آبان پرسپولیس با حضور مهدی خانی ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۹

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۲۸ آبان پرسپولیس با حضور مهدی خانی

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۲۸ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۷ آبان پرسپولیس ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۲

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۷ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان پرسپولیس در ورزشگاه پژوهشگاه نفت:

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲۵ آبان پرسپولیس ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۷

گزارش تصویری: تمرین یکشنبه ۲۵ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز یکشنبه ۲۵ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: بازی دوستانه پرسپولیس – بادران ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۹

گزارش تصویری: بازی دوستانه پرسپولیس – بادران

مجموعه عکس های مسابقه دوستانه پرسپولیس و بادران با تساوی دو تیم در ورزشگاه شهید کاظمی

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۳ آبان پرسپولیس ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۱

گزارش تصویری: تمرین جمعه ۲۳ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۲۳ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۲ آبان پرسپولیس ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۲۲ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۲۲ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۲۱ آبان پرسپولیس ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۲۱ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۲۱ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۰ آبان پرسپولیس ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۲

گزارش تصویری: تمرین سه‌شنبه ۲۰ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۹ آبان پرسپولیس ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۳

گزارش تصویری: تمرین دوشنبه ۱۹ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۱۹ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم سایپا ۰-۰ پرسپولیس ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۸

گزارش تصویری: بازی رفت لیگ بیستم سایپا ۰-۰ پرسپولیس

مجموعه عکس های مسابقه سایپا و پرسپولیس در هفته اول لیگ برتر با تساوی دو تیم در ورزشگاه دستگردی

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۵ آبان پرسپولیس ۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۴

گزارش تصویری: تمرین پنجشنبه ۱۵ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز پنجشنبه ۱۵ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۴ آبان پرسپولیس ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۴

گزارش تصویری: تمرین چهارشنبه ۱۴ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه ۱۴ آبان پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

گزارش تصویری: تمرین ۱۲ آبان پرسپولیس با اولین حضور سمیعی مدیرعامل جدید ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۴

گزارش تصویری: تمرین ۱۲ آبان پرسپولیس با اولین حضور سمیعی مدیرعامل جدید

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۱۲ آبان پرسپولیس با حضور جعغر سمیعی مدیرعامل جدید پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی: